Ruimen van zwerfvuil

Zwerfvuil vormt een bedreiging voor de leefwereld van de fauna en flora in de omgeving. De Winning zet zich in voor een mooi straatbeeld en een propere leefwereld, zonder zwerfvuil.

Wat doen we?

• Onze zwerfvuilploeg werkt manueel: ze verzamelt zwerfvuil met grijptang en veegborstel.
• De Winning werkt zo ecologisch mogelijk, dus zonder veegmachines.