Aanleg en onderhoud van landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals houtkanten, heggen en hagen vormen de habitat van vele

kleine dieren en insecten. Ze bieden een grote ecologische meerwaarde voor de biodiversiteit en

fungeren als stapstenen en natuurlijke verbindingen tussen grotere natuurgebieden. Een goed

beheer kan voorkomen dat deze elementen verder verdwijnen uit het landschap.

Wat doen we?

  • Aanleg en onderhoud van houtkanten
  • Aanleg en onderhoud van landschappelijke
  • Aanplantingen
  • Kleine tot middelgrote constructie- en inrichtingswerken: plaatsen van rasters, poorten, brugjes, planken- en knuppelpaden, zitbanken en picknicktafels, metselwerken, etc.
  • Maaiwerken
  • Kleine graafwerken
  • Aanleg van poelen
  • Beheer van holle wegen
  • Knotten van bomen