Natuurbeheer

Werken aan behoud en herstel van biodiversiteit

Natuurgebieden zijn ontzettend belangrijk. Ze vormen het leefgebied van vele planten- en diersoorten, zijn de longen van de aarde en voorzien ons van grondstoffen. Je kunt er zalig genieten van de rust en het groen. We moeten er zorgvuldig mee omspringen. De Winning zet zich in voor het beheer van de natuur, in de ruime zin van het woord.

Wat doen we?

 • Onrendabele dunningen (bossen dunnen voor houtproductie)
 • Bestrijden van invasieve soorten, zoals de Amerikaanse vogelkers
 • Hakhoutbeheer: verjongen en dunnen van houtkanten
 • Opruimen van gevelde bomen
 • Snoeien & sleunen
 • Aanplantingen
 • Ecologisch bosbeheer met trekpaarden
 • Maaiwerken: voornamelijk ruwere maaiwerken, waarbij het maaisel wordt afgevoerd om bodemverrijking te voorkomen
 • Aanleg en onderhoud van wandelpaden en andere recreatieve voorzieningen
 • Aanleg en onderhoud van diverse afsluitingen
 • Begrazingsprojecten, …