Projecten

EcoTeam

De Winning draagt mede haar verantwoordelijkheid ten aanzien van ons leefmilieu en de huidige klimaatopwarming. Iedereen is er zich van bewust dat al onze activiteiten en werkzaamheden rechtstreeks of onrechtstreeks nadelige milieueffecten met zich meebrengen. Daarom beschikt De Winning over een EcoTeam. Het EcoTeam bouwt in al haar vestigingen een intern milieuzorgsysteem uit dat de werking van De Winning als organisatie milieuvriendelijker en duurzamer maakt. Aan de hand van concrete acties zorgt het EcoTeam ervoor dat milieuthema’s voortdurend de aandacht trekken van het personeel.

Er worden sensibilisatiecampagnes en projecten uitgewerkt rond de thema’s interne milieuzorg, afvalvoorkoming, milieuvriendelijk productgebruik, waterbesparing, energiebesparing, hinder, mobiliteit en natuur. Door gerichte acties gebeuren er heel wat aanpassingen die een positief effect hebben op ons leefmilieu.

Het EcoTeam komt geregeld samen, zet zich in voor een duurzaam en milieuvriendelijk beleid en engageert zich om De Winning een milieuvriendelijke uitstraling te geven.

Meer Info:

Kristof Odeur
Projectcoördinator
Troisdorflaan 19
3600 Genk
+32 495 27 68 75
kristof.odeur@dewinning.be