Wij helpen je graag verder met je eerste stappen op de arbeidsmarkt!

De Winning is een erkend dienstverlener inzake Brugprojecten en IBAL. Wij begeleiden jongeren uit het deeltijds onderwijs in hun traject naar werk.

Brugprojecten

Brugprojecten zijn bedoeld om een eerste werkervaring te bieden aan jongeren die willen werken, maar nog onvoldoende arbeidsrijp zijn. Dit kan op de werkvloer van ons groenbedrijf, bij een van onze horecazaken, maar we kunnen ook samen met de jongere op zoek gaan naar een andere werkvloer. Na het Brugproject kan de jongere overstappen naar een gewoon deeltijds arbeidscontract.

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL bis)

IBAL is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren in het stelsel van leren en werken die willen starten met een opleidings- of arbeidsovereenkomst (van tenminste 18 uur) in het normaal economisch circuit maar nog wat extra begeleiding nodig hebben. De begeleiding van De Winning is tweeledig:

Begeleiding bij het oriënteren op de arbeidsmarkt

De Winning ondersteunt jongeren uit het deeltijds onderwijs bij het trainen van sollicitatievaardigheden zoals het uitklaren van een jobdoelwit, zoeken van vacatures, kennismaken met de VDAB site, CV opstellen, sollicitatiegesprek inoefenen, zodat ze gericht kunnen zoeken naar passend werk. Dit aanbod kan in groep of individueel worden georganiseerd. Een oriënterende begeleiding duurt maximaal vier maanden en 25 begeleidingsuren.

Begeleiding tijdens de tewerkstelling

De Winning biedt gedurende maximum de eerste 6 maanden van de tewerkstelling extra ondersteuning aan jongeren, zodat een duurzame tewerkstelling mogelijk wordt. De IBAL-begeleider kan met de jongere problemen bespreken, informatie geven en aan attitudes werken. Vaak zal die job veel meer kans van slagen hebben door die extra ondersteuning en begeleiding.

De Winning werkt steeds op maat van leerling en school. Naargelang de vragen en noden van de leerling kunnen wij ons aanbod aanpassen.

​Heb je interesse?

Wil je als leerling in het Deeltijds Onderwijs beginnen werken in ons Brugproject of IBAL?

Kan u als lokaal bestuur of vzw nog wel extra hulp gebruiken en wil u een boeiende tewerkstellingsplaats aanbieden aan een jongere uit het deeltijds onderwijs?

Neem contact op met onze consulent Brugprojecten en IBAL.

Isabelle Vuch
isabelle.vuch@dewinning.be
0474/ 98.68.83

Dit project komt tot stand met de steun van: